Skip to main content
Berita

Pertukaran LoI antara NIBM dengan JADS Brainport

By 2022-05-18Jun 2nd, 2022No Comments

11 Mei 2022, Eindhoven – Brainport merupakan salah satu pusat inovasi yang terkenal di Eropah yang mempunyai kemudahan perladangan R&D dalaman terbesar di dunia yang terletak di High Tech Campus, Eindhoven. Aktiviti Brainport khusus dalam penyelidikan dan pembangunan pengeluaran makanan tertutup yang optimum.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, YB Dato’ Sri Dr. Adham Baba yakin dan percaya, dengan pertukaran LoI antara NIBM dgn JADS Brainport, pembangunan dan penggunaan data sistem akan dapat merangsang perkongsian teknologi secara bersasar terutamanya dalam bidang bioteknologi dan STI untuk menghasilkan ekonomi negara yang lebih mampan.

Dengan pertukaran pandangan dalam lawatan ini, ianya dapat membuka jalan ke arah memperkukuh kerjasama antarabangsa, khususnya antara Malaysia dan Belanda terutamanya dalam pertanian jitu.

Skip to content