Pengenalan

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan ICT kepada Bahagian – Bahagian bagi memastikan perkhidmatan- perkhidmatan ICT yang disediakan berjalan dengan cekap dan lancar seiring dengan teras perkhidmatan MOSTI.

Objektif

Memastikan semua perkhidmatan, kemudahan dan keperluan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang merangkumi perkakasan, perisian, rangkaian, keselamatan dan insfrastruktur ICT di Ibu Pejabat MOSTI diurus dan ditadbir secara tepat dan selamat mengikut keperluan dan masa yang ditetapkan bagi menyokong sistem penyampaian Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi lebih efektif dan berkesan.

Carta Organisasi

Carta BPTM

Fungsi & Tanggungjawab

Carta Fungsi BPTM

Piagam Pelanggan

Kami berjanji dan komited untuk melaksanakan perkhidmatan yang cekap, profesional, beretika dan mesra kepada pelanggan kami seperti berikut:

  • Pembangunan Sistem Aplikasi
  • Portal MOSTI / Intranet
  • Helpdesk
  • Kemudahan Khidmat Nasihat ICT