Skip to main content
Berita

YBhg. Dato’ Ts. Dr. Haji Aminuddin bin Hassim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi hari ini menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Pegawai Penyelidik Universiti Malaysia / Malaysian University Research Officer Society (MROS)

19 Oktober 2023, Putrajaya – YBhg. Dato’ Ts. Dr. Haji Aminuddin bin Hassim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi hari ini menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Pegawai Penyelidik Universiti Malaysia / Malaysian University Research Officer Society (MROS).
Kunjungan hormat ini antara lainnya membincangkan mengenai cadangan penambahbaikan skim Pegawai Penyelidik di Universiti untuk kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam.
Skip to content