Skip to main content
Berita

Majlis Penutupan Program NGO MAKERTHON

9 Mei 2023, Kuala Lumpur – Sebanyak 20 komuniti Projek Perumahan Rakyat (PPR) telah berjaya dibantu dalam aspek inovasi melalui Program NGO@Makerthon. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (KUSKOP) dan Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) melalui agensi masing-masing, SME Corp. Malaysia dan Yayasan Inovasi Malaysia (YIM) dengan sokongan 20 Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO). Majlis Penutupan Program NGO@Makerthon telah dirasmikan oleh YB Chang Lih Kang, Menteri MOSTI pada hari ini.

Program NGO@Makerthon ini bertujuan memperkasa NGO tempatan dengan pengetahuan mengenai Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi (STIE) dalam membangunkan inovasi penyelesaian masalah komuniti PPR dan membina sistem sokongan berterusan untuk komuniti PPR. Ini bagi memastikan penyelesaian yang lebih cekap dan berkesan dalam meningkatkan produktiviti dan menyelesaikan permasalahan atau cabaran komuniti setempat bertepatan dengan nilai teras Malaysia MADANI, mewujudkan mutu hidup seimbang berasaskan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan ekonomi, sosial dan kelestarian alam melalui budaya ilmu iaitu teras Kemampanan dan Kesejahteraan.
Melalui Program NGO@Makerthon, NGO juga dibantu untuk menerapkan penyelesaian inovatif dalam isu sosial utama di kalangan komuniti seperti Sara Hidup, Pembangunan Komuniti, Persekitaran dan Penerapan Teknologi. Sehingga kini, program di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe-11) tersebut berjaya memberi impak kepada 258,000 penerima melibatkan seramai 8,000 penerima manfaat langsung manakala seramai 250,000 penduduk PPR turut menerima kesan tidak langsung melalui projek yang dilaksanakan.
YB Chang Lih Kang dalam ucapannya menyatakan, “Di antara projek yang memberikan impak adalah: “Recycle it Right and Upcycling Glass” oleh NGO, Pertubuhan Generasi Peduli Sampah (GPS) di PPR Taman Rasa Sayang, Negeri Sembilan di mana peserta telah dibimbing mengenai cara memproses kaca yang dihancurkan untuk mencipta inovasi baharu. Peserta yang berjaya telah diberi geran permulaan perniagaan sebanyak RM15,000 untuk melaksanakan inovasi yang telah di rancang sepanjang tempoh program.”
Inisiatif bersifat inklusif akan diteruskan oleh SME Corp. Malaysia dan YIM melalui pelaksanaan Program Ekosistem Inklusif PKS (I-SEE) di bawah RMKe-12. Objektif Program I-SEE adalah untuk memperkasakan komuniti B40 dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif YIM, Dr. Sharmila Mohamed Salleh, pada tahun ini Cabaran Inovasi Inklusif PKS 2023 akan dianjurkan di bawah Program I-SEE bagi mewujudkan satu platform strategik yang membolehkan syarikat / pengguna inovasi membentangkan prototaip / idea masingmasing untuk mendapatkan bantuan berkaitan pembangunan dan pengkomersialan produk inovasi tersebut. Sekurang-kurangnya tujuh (7) buah syarikat akan dipilih bagi cabaran tersebut untuk menerima dana keseluruhan yang berjumlah RM 1 juta.
DSC 0763    DSC 0730DSC 0706    DSC 0758
Skip to content