Skip to main content
Berita

Pelan Hala Tuju Modal Teroka Malaysia (Malaysia Venture Capital Roadmap – MVCR) 2024-2030

1 April 2024, Kuala Lumpur – Malaysia bersedia menjadi hab peneraju untuk modal teroka dengan pelancaran Pelan Hala Tuju Modal Teroka Malaysia (Malaysia Venture Capital Roadmap – MVCR) 2024-2030 oleh Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI). Pelan hala tuju ini ditetapkan untuk menyemarakkan inovasi, memupuk keusahawanan, dan memacu pertumbuhan ekonomi merentasi negara.

Dengan pandangan dan sumbangan daripada pemimpin industri dan pakar, MVCR ialah rangka tindakan berwawasan untuk melonjakkan Malaysia ke barisan hadapan dalam landskap inovasi global. Pelan hala tuju ini menekankan peruntukan strategik, pembaharuan kawal selia, dan pembinaan kapasiti yang direka untuk memastikan pertumbuhan mampan dan keterangkuman dalam ekosistem modal teroka.
Sejajar dengan visi Malaysia untuk dipacu inovasi yang bertenaga dan inklusif ekonomi, MVCR dibina di atas tiga tonggak strategik:
1️⃣ Pembiayaan: MVCR menekankan peruntukan strategik dana yang disumbangkan oleh agensi kerajaan dan pelabur swasta, dengan pendekatan tertumpu pada sektor yang kritikal kepada pembangunan ekonomi Malaysia.
2️⃣ Pembaharuan Kawal Selia: Ia menyokong penubuhan tadbir urus yang jelas, struktur yang merangkumi pengawasan dasar dan mekanisma pembangunan untuk memastikan persekitaran kawal selia yang kondusif untuk aktiviti modal teroka.
3️⃣ Pembinaan Kapasiti: MVCR berusaha untuk menggalakkan penubuhan inklusif ekosistem yang menarik kedua-dua bakat tempatan dan asing, memupuk kepelbagaian perspektif yang penting untuk pertumbuhan dan inovasi yang mampan.
“Saya amat berbangga dan gembira dengan Pelan Hala Tuju Modal Teroka Malaysia. Ia benar-benar mewakili komitmen berani oleh Kerajaan dan industri berkaitan modal teroka untuk memupuk ekonomi berteraskan inovasi Malaysia. Secara strategik memperuntukkan sumber dan memupuk persekitaran kawal selia yang kondusif, kami berhasrat untuk meletakkan Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk modal teroka di rantau ini” kata YB Tuan Chang Lih Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi.
MVCR dengan pelan intervensi berperingkat yang bermula dari 2024 hingga 2030, mencerminkan komitmen yang mendalam oleh semua pihak untuk mengembangkan arus ekosistem menjadi hab yang lebih dinamik,cekap dan menarik untuk aktiviti Modal Teroka.
Skip to content