mastic tab

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia atau ringkasannya MASTIC telah ditubuhkan pada tahun 1992 di bawah Pelan Tindakan Pembangunan Teknologi Perindustrian. Penubuhan MASTIC dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia dan MASTIC telah diletakkan di bawah Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Layari MASTIC

nano

Rangkaian Makmal Nanoteknologi Kebangsaan (RMNK)

Inisiatif RMNK adalah bagi mewujudkan rangkaian institusi infrastruktur penyelidikan yang boleh digunapakai secara kolaborasi bagi pembangunan inovasi saintifik yang mempunyai peralatan berteknologi tinggi dan di sokong oleh penyelidik-penyelidik dan ahli-ahli teknologi yang berpengalaman. Layari RMNK

 

Skip to content