mastic tab

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)

Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia atau ringkasannya MASTIC telah ditubuhkan pada tahun 1992 di bawah Pelan Tindakan Pembangunan Teknologi Perindustrian. Penubuhan MASTIC dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia dan MASTIC telah diletakkan di bawah Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Layari MASTIC

MOSTI

Skip to content