Perolehan

2014-12-04

Sebutharga : MOSTI/BPTM/SH/28/2014

Perolehan Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Perisian Antivirus di Ibu Pejabat Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI) Bagi Tempoh 1 Tahun
2014-12-02

Rundingan Harga Pelantikan Akademi Sains Malaysia (ASM) Bagi Menjalankan Kajian Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)

Rundingan Harga Pelantikan Akademi Sains Malaysia (ASM) Bagi Menjalankan Kajian   Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Kebangsaan 2014
2014-12-02

Perlanjutan Tempoh Pelaksanaan Kajian Selama 14 Hari Bagi Kajian Penyelidikan & Pembangunan (R&D)

Perlanjutan Tempoh Pelaksanaan Kajian Selama 14 Hari Bagi Kajian Penyelidikan & Pembangunan (R&D) Kebangsaan 2013
2014-12-02

No Sebut Harga :MOSTI/MASTIC/SH/22/2014

Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Perpustakaan MOSTI    
2014-12-02

Penganjuran Mesyuarat Perancangan Strategik MOSTI Bagi tahun 2015/2016

Penganjuran Mesyuarat Perancangan Strategik MOSTI Bagi tahun 2015/2016 di Melaka
2014-11-28

Sebutharga : MOSTI/BPTM/SH/30/2014

Perolehan Pembaharuan Lesen Microsoft Bagi Tempoh Satu Tahun Untuk Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)
Skip to content