Pusat Nanoteknologi Kebangsaan

Pengenalan

Pusat Nanoteknologi Kebangsaan (NNC) (sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Direktorat Nanoteknologi Kebangsaan) telah ditubuhkan pada 13 Januari 2010 dan mula beroperasi secara rasmi pada Julai 2010 sebagai satu bahagian di bawah MOSTI. NNC bertindak sebagai pusat rujukan nasional bagi penyelarasan aktiviti penyelidikan dan pembangunan serta ke semua aktiviti berkaitan nanoteknologi di Malaysia. NNC juga turut memainkan peranan meningkatkan tahap kesedaran sains dan teknologi dengan menyediakan persekitaran yang menggalakan aktiviti reka cipta, inovasi dan pembangunan teknologi di kalangan masyarakat dalam bidang nanoteknologi.

Fungsi

  • Membangunkan keupayaan dan kapasiti negara melalui pembangunan dasar, infrastruktur, kemudahan dan pendidikan awal dalam bidang nano dalam usaha membangunkan modal insan;
  • Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti-aktiviti Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersialan (R,D&C) yang menyumbang kepada aspirasi strategik negara;
  • Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti yang menyumbang kepada pembangunan industri berasaskan nanoteknologi sebagai sumber perkembangan ekonomi; dan
  • Membantu dalam pembangunan ekosistem nanoteknologi yang melibatkan pihak industri, produk dan rantaian nilai di Malaysia.

Pusat Nanoteknologi Kebangsaan

Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI)

Aras 4, Blok C7, Kompleks C,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62662 Putrajaya, MALAYSIA

Tel       : (+603) 8885 8661

E-mel   : nanokebangsaan@mosti.gov.my

Direktori Kakitangan NNC

 

Skip to content